Diner Pensant woensdag 3 oktober 2018

Diner Pensant

 

Prof. dr. Toine Pieters (Universiteit Utrecht):

 

‘De prijspolarisatie op de geneesmiddelenmarkt neemt een dramatische omvang aan en kan binnenkort leiden tot een systeeminfarct!’

 

‘Wat als onmisbare geneesmiddelen niet meer beschikbaar zijn of echt onbetaalbaar worden?’

 

‘Laten we de patiënt dan in de steek, of ‘verzint Tom Poes een list?’

 

De huidige geneesmiddelenmarkt laat omvangrijke en op korte termijn misschien wel onoplosbare knelpunten zien. Allereerst is daar de kwestie van de (beschikbaarheid van) ‘dure’ geneesmiddelen. Daarnaast is er sprake van een kunstmatige prijsopdrijving door de fabrikanten voor hun nieuwste medicijnen om hun marges hoog te kunnen houden onder druk van de gedwongen migratie naar generieke toepassingen tegen bodemprijzen.

Dan wordt er in de media gesproken van ‘nieuwe trucs door fabrikanten om de prijzen van geneesmiddelen op te drijven tot onnodige hoogte’ door het opkopen van concurrenten en het ‘onterecht verlengen’ van patenten.

 

Ziekenhuisdirecties staan met de rug tegen de muur: zij kunnen hun artsen en patiënten onmogelijk volledig tegemoet komen in hun wensen. Artsen voelen zich niet gesteund door hun ziekenhuisdirecties en vinden dat ze niet adequaat kunnen zorgen voor hun patiënten. Kortom een zeer complexe, schijnbaar onmogelijk op te lossen problematiek, temeer daar Nederland in dit internationale krachtenveld maar één van de pionnen is.

 

En wie is ‘de uiteindelijke verliezer’? De patiënt! Of, zijn er misschien toch nog kansen voor deze groep? ‘Verzint Tom Poes een list’?

 

Dat is de grote vraag, waar prof. dr. Toine Pieters een antwoord op gaat geven tijdens het eerste

 

Health2Business

Diner Pensant

woensdag 3 oktober a.s.

locatie: Pop-up restaurant GAST, Mariakapel Gasthuiskwartier (oude GZG-terrein)

Burg. Loeffplein 70 e, 5211 RX ’s-Hertogenbosch

Tijdstip: 17.30 – 21.30 uur

 

 

Prof. dr. Pieters zal u in zijn inleiding meenemen in de vragen waarmee hij in zijn hoedanigheid als hoogleraar in de Geschiedenis van de Farmacie en als algemeen directeur van het Freudenthal Instituut dagelijks te maken heeft:

  • ‘Hoe komen we in de situatie waarin we ons nu bevinden in de geneesmiddelenmarkt in Nederland?
  • ‘Kunnen we (op korte termijn) uit de huidige impasse komen?’
  • ‘Zo niet, wat zijn dan de consequenties voor de diverse betrokken partijen?’
  • ‘Of is er misschien nog een alternatieve oplossing denkbaar?’ 

 

Uw interactieve deelname

De inleiding van prof. dr. Toine Pieters vormt de aanzet tot het daaropvolgende diner pensant, waarbij u als deelnemer tijdens het diner met uw tafelgenoten van gedachten kunt wisselen over het onderwerp en de geponeerde stellingen. Na het diner zullen de resultaten van de ‘overdenkingen’ van de diverse tafels integraal besproken worden. Een mooie gelegenheid voor u om uw tafelgenoten (beter) te leren kennen en om uw mening en ideeën over het onderwerp van de avond naar voren te brengen.

 

Programma

Het voorlopige programma van dit symposium ziet er als volgt uit:

 

17.30 uur             Ontvangst

18.00 uur             Inleiding prof. dr. Toine Pieters

18.30 uur             Formuleren discussiestellingen voor tijdens het diner

18.40 uur             Diner Pensant, met dialoog over dit onderwerp

20.30 uur             Plenaire terugkoppeling resultaten Diner Pensant

20.50 uur             Inhoudelijke afronding

21.00 uur             Koffie

21.30 uur             Einde

 

Save the date

Dit is nog een vooraankondiging voor de genoemde bijeenkomst, bedoeld om u tijdig in kennis te stellen van de datum voor deze bijeenkomst. Wij hopen van harte dat het onderwerp en het programma van dit eerste symposium van Health2Business u aanspreken en dat u de datum in uw agenda zult reserveren.

 

Eind augustus gaat de inschrijving open. 

Mocht u voor die tijd vragen hebben, of wilt u alvast een plaats reserveren, stuur dan een email aan info@health2business.nl 

 

Wij hopen u op 3 oktober te mogen verwelkomen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Roger Stouthart

Voorzitter Health2Business