H2B bijeenkomst + walking dinner 23 november 2016

Ledenbijeenkomst, op woensdag 23 november 2016 van 17.00 – 21.00 uur. 

Op 3 november 2016, ontving het ‘behandelprogramma’ Hersenz de Herman Wijffels InnovatiePrijs 2016 in de categorie 'Vitale Gemeenschappen & Zorg'.

De Jury van de HWIP typeerde Hersenz als volgt: 
Hersenz -verder met hersenletsel- is een behandelprogramma voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Het richt zich op een optimale re-integratie voor mensen die na ziekenhuisopname of revalidatie weer thuis zijn. Problemen als gevolg van het hersenletsel worden hanteerbaar, teruggedrongen of voorkomen. Het programma richt zich volledig op de individuele behandeldoelstellingen van de cliënt en diens naasten.

De jury over Hersenz: 
"Hersenz is een voorbeeld van sociale innovatie. De reguliere zorg richt zich vooral op lichamelijk herstel van patiënten met niet aangeboren hersenletsel. Om mensen in hun kracht te zetten, is meer nodig. De multidisciplinaire aanpak van Hersenz blijkt uniek en effectief. Een mooi voorbeeld van investeren in vitaliteit." 

Wij, als bestuur van H2B, zijn zeer verheugd dat wij dit initiatief nu al aan u kunnen presenteren tijdens onze komende bijeenkomst! 

Het volledige programma omvat niet alleen deze presentatie maar ook een inleiding over een onderwerp uit ‘onze eigen stal’ en wel vanuit Jeroen Bosch Diagnostiek.

Ook de afsluiting van het programma mag er zijn: niemand minder dan Maître Leon IJpelaar, uitgeroepen tot Gastheer van het Jaar Nederland/België in 2015 en nu werkzaam als gastheer-sommelier bij het veelbelovende Restaurant De KASerne, zal ons ‘meenemen’ in een proeverij van wijnen en spijzen, afgesloten met een walking diner.

Programma

Het volledige programma voor deze avond ziet er als volgt uit:

17.00 uur Ontvangst in Restaurant De KASerne, Willemspoort 1, 5223 WV 's-Hertogenbosch

17.30 uur Hersenz, winnaar van de Herman Wijffels InnovatiePrijs 2016 in de categorie Zorg
Presentatie door Cathelijne Menschaar, SWZ Zorg

18.30 uur Preventief medisch onderzoek draagt bij aan de realisatie van de ambities en doelen van bedrijven
Presentatie door Joost van de Mortel, Manager Bedrijfsvoering RVE Jeroen Bosch Diagnostiek en Sport Medisch Centrum

19.00 uur Proeverij van wijnen en spijzen
Begeleid door Leon IJpelaar, Gastheer van het Jaar Nederland/België 2015 en momenteel gastheer-sommelier bij Restaurant De KASerne.
Aansluitend walking dinner.

21.00 uur Afsluiting

In het kort: 
Datum                 woensdag 23 november 2016
Tijd                      van 17.00 - ± 21.00 uur
Locatie                Restaurant De KASerne, Willemspoort 1, 5223 WV ‘s-Hertogenbosch