Ledenbijeenkomst 27 november 2019

Op woensdag 27 november 2019 was Health2Business voor haar ledenbijeenkomst te gast bij Dialysecentrum Ravenstein.

Locatie: Dialysecentrum Ravenstein, De Verver 1 E, Ravenstein

Inleiding en rondleiding: Dr. Daan Hollander, directeur DCR en nefroloog Jeroen Bosch Ziekenhuis

Over Dialysecentrum Ravenstein

Dialysecentrum Ravenstein is opgezet door de maatschappen Interne JBZ en Bernhoven en de ziekenhuizen JBZ en Bernhoven.

Vanaf 2011 is het centrum operationeel waarbij m.n. hemodialyse behandelingen worden aangeboden: zowel in het centrum als thuis als vakantiedialyse.

Evaluatie van het Ondernemingsplan van Dialysecentrum Ravenstein in 2018 liet het volgende zien:

 

Patiëntenperspectief:

1. Beste patiëntoverleving van Nederland: 97,2% vs  83,1%

2. Snelst succesvol gecertificeerde en gevisiteerde centrum in Nederland

3. Eerste dialysecentrum met VMS-veiligheidsmodule en ZKN certificaat

4. Zeer goede beoordeling bij hercertificering en visitatie afgelopen jaren

5. Patiëntentevredenheid bij CQ-index meting: 9

                Geen ziekenhuisomgeving

                Kleinschalige, persoonlijke setting

                Dialyse dicht bij huis

                Hoge service en gastvrijheid: waardering 9+

6. Patiëntentevredenheid bij Zorgkaart Nederland: 9,3

 

Verzekeraar perspectief:

1. Betere kwaliteit/prijs verhouding

2. Lagere kosten door lagere vergoeding dialyse DOT: vanaf start van het centrum > 30% goedkoper dan tarief 2010

3. Lagere kosten taxivervoer

 

Werknemersperspectief:

1. Aantrekkelijk voor dialyseverpleegkundigen: hoge waardering; goede werksfeer.

2. Grotere zelfstandigheid; meer initiatief.

3. Flexibele inzet in overleg goed mogelijk.

4. Directeur-nefroloog: meer zeggenschap t.a.v. kwaliteit en bedrijfsvoering.

5. Nefrologen: aantrekkelijke werkplek met hoge kwaliteit en service.

 

Ziekenhuisperspectief:

1. Voorkomen dat buitenstaanders zich in de regio vestigen.

2. Vergroting adherentiegebied: deels gerealiseerd door patiënten uit Gelderland, Limburg en Friesland. Deels zijn patiënten overgegaan van ziekenhuis naar DCR.

3. Meer vraaggestuurde setting is leerzaam voor ziekenhuis: input bij certificatie/visitaties van dialyse afdeling van ziekenhuizen.

4. Tevens input op andere zaken: medisch (MDO, individuele risico-inventarisatie), kostprijsberekening, kostenbeheersing, organisatie.

5. Ziekenhuis verdient aan dienstverlening: röntgen en laboratorium

DCR

DCR
Een kijkje in de machinekamer waar het water wordt gezuiverd

DCR

DCR
Dialyseren in een huiselijke omgeving met hoge kwalitatieve zorg en veel persoonlijke aandacht