Ledenbijeenkomst dinsdag 17 april 2018

Thema: Gynaecologie, maar dan anders!

 

Centraal op deze avond stond het onderwerp ‘gynaecologie’. Natuurlijk is ingegaan op innovatieve ontwikkelingen op dit gebied, maar de invulling van de avond was uniek. We lieten namelijk achtereenvolgens drie gynaecologen aan het woord, die elk een bijdrage leverden op een bijzondere manier! De avond was verrassend maar ook zeer informatief.

En, de locatie was heel bijzonder. Deze bevond zich namelijk niet alleen op het ‘oude’ Groot ZiekenGasthuis terrrein, maar maakte ooit een belangrijk onderdeel uit van dit icoon in de Bossche binnenstad. De aanwezigen werden geïnformeerd over de indrukwekkende historie van dit gebied. Oud-gynaecoloog Herman Oosterbaan heeft hiervoor zorg gedragen.

 

Herman Oosterbaan GAST

JBZ gynaecoloog Jan Peter de Bruin verschafte inzicht in de vernieuwende wijze waarop hij, samen met journalist Henk Hanssen een (zowel in boekvorm uitgegeven als digitaal beschikbare) gids over ‘alles wat te maken heeft met IVF’ heeft gepubliceerd. ‘Wensouders’ maken in grote aantallen dankbaar gebruik van dit instrument om alles na te slaan over IVF-gerelateerde onderwerpen.

 

Jan Peter de Bruin GAST

En tenslotte heeft Mieke Kerkhof, naast gynaecoloog ook schrijfster en columniste voor o.a. NRC, ons een aantal anekdotes verhaald uit haar boek ‘Klaar is Kees’.

Google Books recensie:

‘Er zijn twee zekerheden in ons aardse bestaan, namelijk de geboorte en de dood. De geboorte is doorgaans een blijde gebeurtenis, maar het levenseinde wordt gevreesd. De dood staat te boek als een grote spelbreker. De dood is zwart. De dood brengt verdriet. 
Niet in dit boek. In ultrakorte verhalen wordt het onvermijdelijke levenseinde beschreven. Elke anekdote brengt een geheel eigen ontroering teweeg. Het beest in de bek kijken blijkt de beste remedie. Maar kijken door de bril van anderen helpt ook. En zo valt er ineens iets te (glim)lachen. Immers, vreugde en verdriet zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.’

 

Mieke Kerkhof GAST

Uiteraard was er weer volop gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een hapje en drankje. De hapjes, verzorgd door chef Johan Busio van restaurant Fabuleux, werden ditmaal genuttigd in een 'sit-down-dinner' setting. 

 

Bijeenkomst H2B GAST

 

Bijeenkomst H2B GAST

Bijeenkomst H2B GAST

Bijeenkomst H2B GAST

 

Bijeenkomst H2B GAST