Louwers IP|Technology Advocaten

Louwers IP|Technology Advocaten is een modern nichekantoor op het gebied van IT/internet, privacy en intellectuele eigendom en vooral ook op het snijvlak van recht en technologie. Het kantoor is sinds 2006 gevestigd in design- en technologieregio Brainport Eindhoven en sinds 2014 ook in Den Haag.

Procedures, contracten, ad hoc of strategisch advies, due diligence en structurele ondersteuning zoals contract- en IP-management. Wij vinden de beste oplossing voor u en staan aan uw zijde.

Wij staan marktpartijen en (semi)overheden bij in het tijdig onderkennen en interpreteren van de ontwikkelingen op het gebied van IT, internet, innovatie en technologie en het goed regelen van hun positie en belangen.

No nonsense

Ons kantoor staat bekend om scherp, puntig, betrouwbaar en bruikbaar advies of adequate ondersteuning op het gebied van IT, privacy en intellectuele eigendom en vooral ook op het snijvlak van recht en technologie.

Kennis en ervaring

Brede kennis en ervaring is aanwezig ten aanzien van alle aspecten van intellectueel eigendomsrecht. Denk daarbij bijvoorbeeld aan advies en geschillen over merkenrecht, auteursrecht, namaakproducten, plagiaat, databankenrecht, octrooirecht, kwekersrecht, modellenrecht, handelsnamen, domeinnamen, het opstellen van licentieovereenkomsten en franchising.

Onze advocaten hebben verder hun sporen verdiend op het terrein van het IT-recht. Daaronder vallen onder meer opstellen en beoordelen van IT-contracten en algemene voorwaarden en behandeling van IT-geschillen, softwarebescherming, open source, e-commerce, aspecten van Internetrecht, IT-aanbestedingsrecht en outsourcing van gecompliceerde IT-projecten.

Ook voor commerciële contracten kunt u vertrouwen op de kennis en ervaring van Louwers. Denk daarbij aan innovatiecontracten, distributiecontracten, agentuur, R&D- en consortiumovereenkomsten e.d.

Het kantoor heeft relevante kennis en ervaring met due diligence op het gebied van IP, IT, e-commerce, privacy en (commerciële) contracten. Ook treden wij op als bindend adviseur of arbiter op de genoemde terreinen.

Investeren in kennis en kunde

Louwers IP|Technology Advocaten investeert zwaar in kennis. Onze advocaten volgen intensieve specialisatie opleidingen, bijvoorbeeld aan de gerenommeerde Grotius Academie. Verder publiceren zij regelmatig in vakbladen of op gespecialiseerde blogs. Louwers IP|Technology Advocaten heeft een up-to-date bibliotheek en heeft toegang tot nationale en internationale databanken voor jurisprudentie en literatuur.