N.V. Bossche Investerings Maatschappij (BIM)

De N.V. Bossche Investerings Maatschappij (BIM) brengt ondernemers samen en stimuleert de economische bedrijvigheid in ’s-Hertogenbosch.

Om onze toekomstvisie waar te maken - bij de top 5 van steden met het meest gunstige economische vestigingsklimaat te horen - zetten wij in op vier pijlers: huisvesten, participeren, verbinden en ondersteunen.

Maurice Horsten, directeur van de BIM: “H2B is een innovatief netwerk, waarin de BIM innovatieve ondernemers met het Jeroen Bosch Ziekenhuis kan verbinden. Vernieuwende oplossingen uit de AgriFood & Farma sectoren kunnen worden gekoppeld aan medische vraagstukken.”