Roche

Roche ontwikkelt geneesmiddelen en diagnostische hulpmiddelen met als doel het leven van mensen te verbeteren. Met onze geneesmiddelen richten wij ons op aandoeningen die nog veel aandacht behoeven en waar het menselijk lijden groot is, zoals kanker, reuma, MS en hemofilie.

Wij ontwikkelen uitsluitend innovatieve geneesmiddelen. Dat zijn geneesmiddelen voor aandoeningen waar nog geen behandeling of geen goede behandeling voor is. Op basis van onze diagnostische hulpmiddelen, bijvoorbeeld voor het onderzoeken van weefsel of genetisch onderzoek, stellen we artsen in staat een scherpe diagnose te stellen. En daardoor de juiste behandeling op het juiste moment aan de juiste patiënt te geven. Personalized healthcare, noemen wij dat.

Onze missie is Doing now what patients need next. Al 120 jaar zetten we ons in om doorbraken voor patiënten te realiseren. Daartoe werken wij samen met overheden, ziekenhuizen en andere partners in de gezondheidszorg.