Artificial Intelligence

Expertise ontwikkeling deep learning in het Jeroen Bosch Ziekenhuis

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis wil zich de komende jaren nadrukkelijk profileren op het vlak van artificial intelligence en doet die onder andere door middel van een aantal projecten op het gebied van radiologie en onder aansturing van het i-team. Naast deze projecten zullen er de komende jaren ook op ander vlakken diverse initiatieven zijn die voor het JBZ mogelijk interessant zijn om in te participeren. De verwachting is dat in veel van deze initiatieven deep learning een rol speelt en dat slechts enkele initiatieven uiteindelijk zullen leiden tot een succesvolle toepassing. Om op dit vlak de juiste keuzes te maken en daadwerkelijk bij te dragen aan concrete resultaten of nieuwe inzichten, is het noodzakelijk dat het JBZ eigen expertise ontwikkelt op het gebied van deep learning. De ontwikkeling van expertise op het gebied van deep learning heeft als doel om: 

  • Als volwaardige gesprekspartner te functioneren voor de partijen met wie in de verschillende trajecten wordt samengewerkt;
  • Inhoudelijke begeleiding te kunnen bieden aan studenten, promovendi en andere onderzoekers die projecten uitvoeren binnen het JBZ waarbinnen deep learning een rol speelt;
  • Concrete vraagstellingen of problemen binnen het JBZ die zich lenen voor deep learning zelfstandig te kunnen oppakken.

De toepassingsmogelijkheden van deep learning zijn ontzettend groot, ook binnen het medische domein waar analyse van op grote schaal beschikbare medische data ingezet kan worden voor betere detectie, diagnose of behandeling. Hiervoor wordt door het JBZ een algoritme ontwikkeld voor detectie van scapoid fracturen zodat deze fracturen niet meer "gemist" kunnen worden.