Lego MRI

Kinderen vinden het over het algemeen erg beangstigend om een onderzoek met een MRI-scan te moeten ondergaan. Een goede voorbereiding zou de angst voor de afgesloten ruimte en herrie al voor een belangrijk deel kunnen verminderen. Dit is echter niet eenvoudig te realiseren. Dr. Taragin, kinder-radioloog in een New Yorks kinderziekenhuis, heeft het initiatief genomen om deze uitleg mogelijk te maken met behulp van een miniatuur MRI-scanner in LEGO. Hiermee kan inzichtelijk gemaakt worden wat er gebeurt tijdens het scannen. Na afloop van de scan zelf, mag het kind de LEGO-scanner houden.

Health2Business heeft dit project, op voordracht van radioloog dr Erik Ranschaert in samenwerking met dr Edgar van Mil, kinderarts in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, voor Europa geadopteerd om realisatie mogelijk te maken.