Ontwikkeling App als 'wachtverzachter' in de SEH

Patiënten in de SEH zitten vaak lang te wachten waarbij het niet duidelijk is waarop men wacht.

Belangrijke factor aangegeven door de patiënten "We hebben het gevoel dat we vergeten worden". Daarom wordt met Soulve Innovations een App ontwikkeld die in relatie staat met het EPD. In de App krijgt de patiënt uitleg over het proces, er worden mogelijke links aangeboden, maar het allerbelangrijkste: de patiënt krijgt inzicht waar hij zich bevindt in dat proces. Hieronder een concept wat nu daadwerkelijk wordt gerealiseerd. 

page1image53567200