Activiteiten

Health2Business stelt drie functies centraal: ontmoetingsplaats, kennisdeling en financiering van projecten.

Kennisdeling

Op diverse manieren voorziet H2B haar leden van informatie en kennis over ontwikkelingen op het gebied van zorginnovatie. Daarnaast vervult H2B ook de rol om partijen bij elkaar te brengen om daarmee nieuwe vormen van samenwerking en het ontwikkelen van innovatieprojecten te bevorderen.

Financiering projecten

Bekijk onze pagina "indienen projectvoorstellen".

Bijeenkomsten H2B

Health2Business organiseert jaarlijks 4 tot 5 ontmoetingsbijeenkomsten voor haar leden, waarvan minimaal één in de vorm van een excursie of bedrijfsbezoek. Daarnaast organiseert H2B ook bijeenkomsten in samenwerking met haar partners of biedt haar leden de mogelijkheid bijeenkomsten (seminars, congressen, evenementen) van haar samenwerkingspartners bij te wonen.