Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door een afvaardiging van leden uit het bedrijfsleven en de zorg. Op dit moment vormen de volgende leden het bestuur:

 

 • Roger Stouthart - voorzitter

  Roger Stouthart (voorzitter H2B)

  H2B is - anders dan ‘De Vrienden’ - een businessclub, een netwerkclub. Ontmoeting, kennisdeling en innovatie zijn de drijfveren van onze leden. Zij willen met elkaar in contact komen en een brug slaan naar de wereld van de gezondheidszorg. Wij zorgen voor dat platform. De betrokkenheid van het Jeroen Bosch Ziekenhuis is hierbij evident. Met name op het gebied van innovatie willen we samen een brug naar de toekomst slaan. Robotchirurgie, het elektronisch patiëntendossier en medicatieveiligheid zijn hier goede voorbeelden van. 

 • Rob Almering - penningmeester

  Rob Almering (penningmeester H2B)

  Ten eerste vind ik het een mooi moment om juist nu in te mogen stappen en deel uit te mogen maken van dit bestuur. Immers het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft een sterke ambitie om het meest patiëntvriendelijke en patiëntveilige ziekenhuis te worden in een sector die momenteel enorm sterk aan verandering onderhevig is. Er is een duidelijke sturing waarneembaar om te komen van een sterk aanbodgerichte zorg naar een meer vraaggerichte zorg. Technische en sociale innovatie spelen hierin een belangrijke rol. De stichting Health2Business kan hier mijns inziens op lokaal en regionaal niveau ook nadrukkelijk een rol spelen. 

  Zelf ben ik sinds 2007 actief in Zuid-Nederland en heb ik vele bedrijven van binnen en buiten mogen zien, waarbij Den Bosch en omgeving hierin voor mij altijd een bijzondere plaats inneemt. Daarnaast heb ik ook in vergelijkbare bestuurlijke functies ervaring opgedaan, waarbij ik juist ook heb moeten acteren op het snijvlak van het bedrijfsleven, wetenschap en specialisten uit de sector. Ik wil graag met deze ervaring, kennis en contacten ook mijn bijdrage leveren aan het platform Health2Business. 

 • Alexander Haas - CEO Dimensys

  Alexander Haas (CEO Dimensys)

  Als maatschappelijk betrokken ondernemer wil ik graag mijn kennis en ervaring delen om een bijdrage te leveren aan het optimaliseren van de samenwerking tussen de gezondheidszorg en het bedrijfsleven. Het H2B platform biedt hier een ideale gelegenheid toe. De afgelopen periode heeft dit tot een aantal samenwerkingsverbanden geleid. De doelstelling is het aantal succesvolle projecten de komende jaren flink uit te breiden en meer bedrijven te betrekken bij het H2B initiatief.

 • Bas Op de Coul - KNO-arts JBZ

  Bas Op de Coul (KNO-arts JBZ)

  Iedere dag loop ik, als KNO-arts en medisch manager, met veel plezier een van de grootste bedrijven van den Bosch binnen, het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Een bedrijf waar de energie en het enthousiasme van afspat maar waar vaak toch enorme verschillen van inzichten en werkwijzen zijn ten opzichte van het ‘reguliere’ bedrijfsleven. Andersom denk ik dat wij als topklinisch ziekenhuis, met de modernste faciliteiten die ons ter beschikking staan, ongelofelijk veel know-how kunnen overdragen aan datzelfde ‘reguliere’ bedrijfsleven. Health2Business zie ik dan ook als de ideale smeltkroes om hier hele mooie samenwerkingen uit te creëren. Graag zet ik me hiervoor in en nodig ik eenieder uit lid te worden van deze unieke club.  

 • Maarten van Wijk - anesthesioloog JBZ

  Maarten van Wijk (anesthesioloog JBZ)

  Als topklinisch ziekenhuis gaan wij voor hoge kwaliteit van zorg. Om ook op lange termijn aan de vraag naar zorg te kunnen voldoen, zijn slimme oplossingen nodig. Daarbij kunnen wij veel leren van ondernemers en andersom. Zo hebben wij als anesthesiologen een aantal jaren geleden de Herman Wijfels innovatieprijs gewonnen met de APAD (Acoustic Puncture Assist Device), een verbeterde methode voor het zetten van een ruggenprik, waarbij de ontwikkeling in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven tot stand is gekomen. De afgelopen tien jaar was ik bestuurslid van de Bossche Specialisten Coöperatie. Als contactpersoon van deze coöperatie ben ik me nog steeds terdege bewust van het belang van onze externe stakeholders in ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het terrein van E-health. Als bestuurslid van H2B wil ik graag een linking pin zijn tussen de dokters en het bedrijfsleven.  

 • Peter Winkens

  Peter Winkens