Over Health2Business

Waarom Health2Business?

Nieuwe initiatieven op het gebied van zorginnovatie kunnen komen vanuit diverse bronnen: bedrijven, ziekenhuizen, medisch specialisten, studenten. Soms hebben mensen ideeën en zijn op zoek naar mogelijkheden om ze te realiseren; naar partners om mee samen te werken, naar ervaringsdeskundigen om te testen en te toetsen. Andere personen zijn nu juist op zoek naar mensen uit andere beroepsgroepen om kennis te verkrijgen, zich te laten inspireren. Of iemand met een uitgewerkt concept zoekt nog naar financiering om verder te komen of om het product op de markt te brengen.

Kortom, partijen willen verder komen maar weten elkaar niet altijd zo maar te vinden, of zoeken mogelijkheden tot financiering om de volgende stap te zetten. Daarbij helpt Health2Business. Als ontmoetingsplatform biedt zij deze partijen de gelegenheid om met elkaar in gesprek te komen. Om ervaringen uit te wisselen, te inspireren, kennis over te dragen, te motiveren, om nieuwe ontwikkelingen te presenteren. Om zo bij te blijven in de wereld van zorginnovatie en om samen verder te komen bij de ontwikkeling van nieuwe initiatieven.

Hoe doet Health2Business dit?

Dit doet Health2Business door leden bij elkaar te brengen. Fysiek in de vorm van ledenbijeenkomsten en ‘bedrijfsbezoeken’, digitaal met haar website, ledeninformatie en het matchen van partijen, financieel via haar Projectenfonds. En niet alleen, maar met al haar leden en partners, waaronder op innovatie gerichte organisaties in andere delen van het land.

 

 

 

Wat doet Health2Business?

Health2Business maakt zorginnovatie tastbaar, inzichtelijk en overzichtelijk. Health2Business brengt de medische wereld dichter bij de ondernemers en de ondernemers dichter bij de medisch specialisten, ziekenhuizen en zorginstellingen. Health2Business stimuleert en faciliteert kennisinstellingen, onderwijs en studenten. Health2Business werkt samen met de overheid en financiële partners om projectfinanciering te bevorderen. Health2Business werkt op basis van het triple helix model: zij brengt ondernemingen, overheid en onderwijs samen ten behoeve van de ontwikkeling van de zorg.

Organisatie/bestuur

Health2Business werkt met een klein operationeel bestuur: voorzitter, secretaris, penningmeester. Zij vormen het dagelijks bestuur en nemen besluiten. Het dagelijks bestuur stuurt ook de volgende werkgroepen aan:

Ledenzaken, Financiën en Projecten.