Samenwerking / partners

Health2Business is een zelfstandige, onafhankelijke organisatie met leden. Om haar leden een zo optimaal mogelijke ondersteuning te kunnen verlenen, werkt Health2Business samen met partners, zowel binnen als buiten de regio Noordoost-/Zuidoost-Brabant. Samenwerkingspartners zijn:

 

Health Valley Dè ontmoetingsplaats van Oost-Nederland voor zorgaanbieders, kennisinstellingen, bedrijven en start-ups
AgriFood Capital Binnen AgriFood Capital werken ondernemers, overheden en onderwijs samen in concrete projecten en programma’s met een gezamenlijke ambitie: in 2020 is Noordoost-Brabant topregio
Brainport Eindhoven Samen innoveren, samen pionieren, samen groeien. De unieke combinatie van high tech, design, hoogwaardige (maak)industrie en ondernemerschap
BOM De Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) spant zich in voor een innovatieve en veerkrachtige Brabants Economie met duurzaam concurrentievermogen binnen een globaliserende wereld
BIM De Bossche InvesteringsMaatschappij (NV BIM), opgericht in 1950, stimuleert de economische bedrijvigheid van ’s-Hertogenbosch, o.a. door het ondersteunen van starters en groeiers via financiële participaties en het verbinden van overheden en kennisinstellingen

Kennisinstellingen

  • TUe
  • JADS (Jheronimus Bosch Academy of Data Science)
  • Tilburg University
  • Fontys Hogescholen
  • Avans Hogescholen
  • HAS Hogeschool
  • Koning Willem I College