Leden

Lid worden

Organisaties en ondernemingen die zich bezig houden met of geïnteresseerd zijn in innovatieve ontwikkelingen in de zorg in de regio oostelijk Noord-Brabant kunnen lid worden van Health2Business.

De (toekomstige) leden zijn zelf gericht op innovatie, op zoek naar samenwerking of inspiratie, kennisoverdracht, uitwisseling van ervaringen, directe contacten met medisch specialisten of in (partiële) financiering of participatie in projecten.

De kosten van het lidmaatschap bedragen € 2.011,-- op jaarbasis, tenzij het bestuur gegronde redenen heeft om in uitzonderlijke gevallen af te wijken van de hoogte van dit bedrag. Health2Business is als stichting vrijgesteld van de heffing van BTW. 

Kennismaking

Graag stellen wij u in de gelegenheid kennis te maken met de leden en de activiteiten van Health2Business. Wanneer u geïnteresseerd bent in een lidmaatschap nodigen wij u daarom graag uit voor het bijwonen van één van onze ledenbijeenkomsten, uiteraard zonder verdere verplichtingen. Maar natuurlijk hopen wij dat deze kennismaking u zal enthousiasmeren en wij u als nieuw lid mogen verwelkomen.

Informatie

Meer informatie over Health2Business, aanmelding als lid of voor het bijwonen van een kennismakingsbijeenkomst, kunt u aanvragen via: info@health2business.nl 

Leden en partners

De volgende organisaties zijn lid of partner van Health2Business: