H2B Award

Deze prijs wordt toegekend aan een ondernemende persoonlijkheid die met opvallend succes een innovatieve bijdrage levert aan de zorg en waarvan een voorbeeldwerking uitgaat. De prijs kan zowel worden toegekend aan iemand uit het bedrijfsleven als uit de gezondheidszorg. De winnaar heeft op opvallende wijze een innovatieve, grensoverschrijdende activiteit opgezet van maatschappelijk belang, waarbij sprake is van samenwerking tussen gezondheidszorg en bedrijfsleven.

Inzendingen worden door de jury beoordeeld op:

  • Ondernemerschap en voorbeeldfunctie
  • Belang voor de gezondheidszorg
  • Grensoverschrijdende stimulerende werking voor economie en werkgelegenheid
  • Innovatie en voorbeeldfunctie
  • Maatschappelijke relevantie

Prijswinnaars

2014 
Vincent Cappendijk (radioloog JBZ)
Project: Acute Pancreatitis Expertisenetwerk

2012 
Marcel van Borren (klinisch chemicus JBZ)
Project: Point of Care Lab

2011 
Hans Pruijt (internist JBZ) samen met Theo van der Leij (Pamgene)
Project: PamBrabant Studie