Indienen projectvoorstellen

‘Vernieuwend zijn’ is één van de kernwaarden van Health2Business. Wanneer de kwaliteit van de zorg omhoog gaat, gaat doorgaans ook de efficiëntie omhoog. Daarom blijft voortdurend investeren in zorginnovatie van belang.

‘Voor goede plannen is altijd geld’ luidt het spreekwoord. Soms is het zelfs andersom en ‘is geld op zoek naar goede plannen’. Het bestuur van Health2Business roept haar leden op met voorstellen te komen voor projecten die door H2B geadopteerd kunnen worden. Heeft u een project dat bijdraagt aan de kwaliteit van de zorg in de toekomst? Dien het dan in bij Health2Business voor mogelijke financiële ondersteuning.

Voorwaarden

Een project moet minimaal aan de volgende criteria voldoen om voorgedragen te worden tot ‘adoptie’:

  • aansluiten bij het doel van de stichting en niet te bekostigen zijn uit reguliere middelen van één van de aangesloten zorginstellingen
  • een innovatief karakter hebben
  • bijdragen aan de kwaliteit van de zorg en/of de kwaliteit van de dienstverlening
  • zichtbaar zijn en getuigen van ondernemerschap
  • (zo mogelijk) een onderzoekscomponent bevatten (bijvoorbeeld een pilot met als doel latere bevindingen breed toepasbaar te maken)

Voor het indienen van projecten of voor het aanvragen van verdere informatie kunt u benaderen: info@health2business.nl