Stel je vraag aan onze H2B community

Waar kunnen wij je mee helpen?

 

Aanhef
Ik heb een vraag over

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Health2Business verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Bedrijfsnaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Health2Business verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief 
- Deelnemerslijsten van onze bijeenkomsten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Health2Business bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 5 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Health2Business deelt uw persoonsgegevens niet met derden, anders dan via deelnemerslijsten van bijeenkomsten.  

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Health2Business gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Health2Business en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@health2business.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Health2Business wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Health2Business neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@health2business.nl.

Veelgestelde vragen aan H2B

Mag ik zonder enige verplichting één van de evenementen bijwonen en kennismaken met Health2Business-leden?

Graag stelt Health2Business je in de gelegenheid kennis te maken met onze organisatie en onze evenementen. Zonder enige verplichting of kostenbijdrage. Maar natuurlijk hopen wij wel dat je zo enthousiast wordt dat je snel toetreedt als lid van Health2Business en veel nieuwe Health2Business-vrienden maakt.

Ik zoek een partner om mee samen te werken.

Het doel van Health2Business is mensen en organisaties samen te brengen om elkaar te leren kennen, ideeën uit te wisselen, kennis te delen en samen te werken. Benader het secretariaat met je verzoek en het bestuur van Health2Business brengt je zo snel mogelijk met de gewenste partner in contact.

Mag ik zelf een event promoten op de Health2Business website?

Neem hiervoor even contact op met ons secretariaat, Margot Stouthart. E-mail: info@health2business.nl

Mag ik een introducee meenemen naar een event?

Jazeker! Wij juichen het toe dat je een introducee meeneemt naar een event. Zorg er wel voor dat hij/zij zich ook aanmeldt via het aanmeldformulier op onze website.

Meer informatie of persoonlijk contact?
Bel of mail met ons

06-50210092
info@health2business.nl