Lego MRI 2

Aangezien de MRI nogal wat lawaai maakt en de kinderen in een afgesloten ruimte moeten liggen, verdient het aanbeveling om de kinderen hierop goed voor te bereiden.

Meer informatie

Ontdek de kracht van ons innovatienetwerk voor de zorg in Brabant

Innovatie in de zorg staat bij vele organisaties hoog op de agenda. Ze vragen zich af wat er op dit gebied allemaal gebeurt, wat nieuw is en wat eraan komt of willen zelf innoveren. ‘Open innovatie’ lijkt daarbij een sleutelbegrip te worden. En daar leveren wij met Health2Business graag een concrete bijdrage aan.

Wij bieden een ontmoetingsplaats voor bedrijven, ziekenhuizen en andere zorginstellingen, kennisinstellingen en overheid. Hier kunnen ze elkaar ontmoeten, inspireren, motiveren, ideeën opdoen, kennis uitwisselen en samenwerken. Dit faciliteren wij door de organisatie van ontmoetings- en kennisbijeenkomsten, (digitale) informatiedeling, maar ook fysiek in de vorm van een projectenfonds ter financiering van projecten van leden.

Het unieke hieraan is dat er direct contact is tussen bijvoorbeeld bedrijven en medisch specialisten. Dus als ook u wilt weten hoe dit werkt en ook voor u kan werken, neem dan gerust contact met ons op. Graag nodigen wij u ter kennismaking uit voor een van onze ledenbijeenkomsten.

Evenementen

Voor komend najaar staan de volgende data gepland.

     

    Onze projecten bekijk al onze projecten