Lego MRI 2

Aangezien de MRI nogal wat lawaai maakt en de kinderen in een afgesloten ruimte moeten liggen, verdient het aanbeveling om de kinderen hierop goed voor te bereiden.

Meer informatie

Ontdek de kracht van ons innovatienetwerk voor de zorg in Brabant

Innovatie in de zorg staat bij vele organisaties hoog op de agenda. Ze vragen zich af wat er op dit gebied allemaal gebeurt, wat nieuw is en wat eraan komt of willen zelf innoveren. ‘Open innovatie’ lijkt daarbij een sleutelbegrip te worden. En daar leveren wij met Health2Business graag een concrete bijdrage aan.

Wij bieden een ontmoetingsplaats voor bedrijven, ziekenhuizen en andere zorginstellingen, kennisinstellingen en overheid. Hier kunnen ze elkaar ontmoeten, inspireren, motiveren, ideeën opdoen, kennis uitwisselen en samenwerken. Dit faciliteren wij door de organisatie van ontmoetings- en kennisbijeenkomsten, (digitale) informatiedeling, maar ook fysiek in de vorm van een projectenfonds ter financiering van projecten van leden.

Het unieke hieraan is dat er direct contact is tussen bijvoorbeeld bedrijven en medisch specialisten. Dus als ook u wilt weten hoe dit werkt en ook voor u kan werken, neem dan gerust contact met ons op. Graag nodigen wij u ter kennismaking uit voor een van onze ledenbijeenkomsten.

Evenementen

Voor komend jaar staan de volgende data gepland:

24 januari 2018: ledenbijeenkomst bij De Verspillingsfabriek/Three Sixty in Veghel. Het thema van deze bijeenkomst is het belang van gezonde voeding bij kinderen. Het programma ziet er globaal als volgt uit:

17.30 uur    : Ontvangst

18.00 uur    : Rondleiding De Verspillingsfabriek, een initiatief van Bob Hutten. Een oplossing om reststromen vanuit de voedingsindustrie een nieuwe nuttige bestemming te geven. Met hulp van gelijkgestemde partners en initiatieven jaagt hij zijn droom na om verspilling van voedsel en talenten (!) mondiaal tegen te gaan.

18.30 uur    : Lezing Bob Hutten, eigenaar van het foodservicebedrijf Hutten. Hutten ontwikkelde een voedings- en gastvrijheidsconcept dat aansluit op de visie van het nieuwe Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht. 

18.45 uur    : Lezing Edgar van Mil, kinderarts-endocrinoloog en gespecialiseerd in hormonale ziekten, diabetes, groeistoornissen en obesitas. Hij is werkzaam in het Jeroen Bosch Ziekenhuis te 's-Hertogenbosch.

19.00 uur    : Gelegenheid tot het stellen van vragen

19.15 uur    : Borrel

20.00 uur    : Einde bijeenkomst