Wat doet Health2Business?

Health2Business is de aanjager tussen zorg- en welzijnsorganisatie, zorgprofessionals, bedrijfsleven én de regionale samenleving. Health2Business initieert, inspireert, motiveert, activeert, organiseert en faciliteert. Brengt partijen bij elkaar, organiseert netwerk- en informatiebijeenkomsten, initieert studiedagen, motiveert en activeert nieuwe (vormen van) samenwerkingen tussen zorgorganisaties onderling en met bedrijfsleven, faciliteert kennisdeling en -uitwisseling, ondersteunt nieuwe projecten met financiering. 
Health2Business vervult een verbindende rol om de regio gezonder te laten worden en blijven, om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en de druk op de zorg te verminderen. Health2Business is het platform voor innovatieve ideeën, initiatieven en zorgoplossingen die additionele kennis, samenwerking en draagvlak vereisen en verbinding nodig hebben. Om samen het verbindende doel te realiseren: een zo optimaal mogelijk functionerende zorg en een betere gezondheid voor ons allemaal!

Health2Business heeft diverse rollen en biedt de volgende activiteiten en ondersteuning:

Ontmoetingsplaats:

 • Netwerk- en ledenbijeenkomsten (ontmoetingsplaats voor fysieke kennismaking);
 • Informatiebijeenkomsten;
 • Kennismakingsbijeenkomsten zorgorganisaties, zorgprofessionals en bedrijfsleven;
 • Deelname aan evenementen georganiseerd door alliantiepartners;
 • Bedrijfsbezoeken.

Creativiteitsbevordering:

 • Creatieve werksessies;
 • Hackatons.

Kennisontwikkeling:

 • Kennisdeling en kennisuitwisseling;
 • Studiedagen.

Verbinding:

 • Verbinding tussen zorgorganisaties en bedrijfsleven;
 • Koppeling van bedrijfsleven aan zorgorganisaties;
 • Koppeling van bedrijfsleven en burgergemeenschap (programma- en projectniveau).

Financiering en ondersteuning:

 • Projectfinanciering;
 • Programma- en projectmanagement;
 • Health2Business community.