Word ook aanjager van samenwerking voor open innovatie in de zorg!

Health2Business maakt onderscheid tussen een aantal vormen van lidmaatschap (verdeeld naar lidmaatschap bedrijven, lidmaatschap non-profit organisaties en lidmaatschap als Business Partner). Zie hieronder de inhoud en de bedragen behorende bij de diverse lidmaatschappen:

Basis bedrijven € 2.024,- per jaar* (vrijgesteld van BTW)

 • Deelname met 2 personen aan de inspiratiesessies (diverse soorten evenementen op jaarbasis); 
 • Ontmoetingen met zorg- en welzijnsinstellingen, onderwijs en overheid; 
 • Publicaties (inhoudelijk) op nieuwskanaal;
 • Vermelding op de website.

Basis non-profit organisaties € 1.024,- per jaar (vrijgesteld van BTW)

 • Deelname met 2 personen aan inspiratiesessies (diverse soorten evenementen op jaarbasis);
 • Ontmoetingen met zorg- en welzijnsinstellingen, onderwijs en overheid; 
 • Publicaties (inhoudelijk) op nieuwskanaal;
 • Vermelding op de website.

Business Partner € 5.024,- per jaar (vrijgesteld van BTW)

 • Alle voordelen van het basis lidmaatschap, plus:
 • Presenteren relevante diensten en mogelijkheid reserveren spreekuren;
 • Vermelding op alle communicatie-uitingen van Health2Business;
 • Vrije deelname aan specifieke projectevents (hacketons, etc.);
 • Naamsvermelding op de website en eigen dienstenpagina.

Voor specifieke projecten kunnen maatgesneden participatiebijdragen worden afgesproken.

(*) Health2Business is als stichting vrijgesteld van de heffing van BTW.

Aanhef

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Health2Business verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Bedrijfsnaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Health2Business verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief 
- Deelnemerslijsten van onze bijeenkomsten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Health2Business bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 5 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Health2Business deelt uw persoonsgegevens niet met derden, anders dan via deelnemerslijsten van bijeenkomsten.  

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Health2Business gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Health2Business en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@health2business.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Health2Business wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Health2Business neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@health2business.nl.

Aanjagers

De beleving van brede gezondheid begint op de lagere school. Wat mensen daar op jonge leeftijd leren over gezond leven, werkt vaak door in hun volwassen, werkende leven. Een leven waar de maatschappij een groot beroep doet op de draag- en veerkracht van de doelgroep. Reden waarom vitaal zijn én blijven zo belangrijk is.

Het doel van het lectoraat Gelijke Kansen op Gezonde Keuzes, van het Centre of Expertise Perspectief in Gezondheid, is het verbeteren van het welbevinden van de doelgroep: mensen in de leeftijd van 18 tot 75 jaar. Hoe zorgen we er samen voor dat mensen dezelfde startpositie hebben bij het maken van voor hun verstandige keuzes? Het lectoraat richt zich op gedragsverandering vanuit intrinsieke motivatie.

Binnen het lectoraat staan drie onderzoekslijnen centraal; Gezonde bewoner in gezonde woonwijk, Gezond werken en Gezond studeren.

Het lectoraat doet voornamelijk kwalitatief, praktijkgericht onderzoek mét en naar de doelgroep. Uitgangspunt bij dit type onderzoek is dat je kijkt naar wat goed gaat. Welke interesses en vaardigheden zijn aanwezig bij de doelgroep? Op welke wijze maakt ze gebruik van de fysieke en sociale omgeving vanuit hun perspectief?

De insteek van praktijkgericht onderzoek en de veranderende wereld vereisen een andere benadering van mensen. Zowel in het onderwijs, het onderzoek als in het werkveld.

Daarom doet het lectoraat onderzoek met verschillende partijen. Dat noemen we ook wel een integrale domein overstijgende interdisciplinaire benadering. Een diversiteit aan studenten en professionals bekijkt, samen met de doelgroep, waar vanuit het perspectief van die doelgroep de behoefte aan ondersteuning ligt. Zo leiden we professionals zo efficiënt, adequaat en toekomstgericht mogelijk op.

Tijdens onderzoeks- en onderwijsprojecten doen zowel studenten als werkenden praktijkervaring op. Dat werkt twee kanten op, want ook de praktijk doet daar haar voordeel mee.

Gelijke Kansen op Gezonde Keuzes - Perspectief in Gezondheid


 

Met mensen werken, voor mensen zorgen en mensen helpen in het leven. Dat is wat je leert tijdens een zorg en welzijn opleiding van het Koning Willem I College. En je hebt het mis als je denkt dat zorg alleen bestaat uit verplegen en verzorgen. Er zijn namelijk een hoop mensen die jouw hulp en ondersteuning goed kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld in een apotheek, tandarts- of huisartsenpraktijk, in de gehandicaptenzorg of geestelijke gezondheidszorg. Maar ondersteuning bieden in de dak- en thuislozenopvang, een jongerencentrum of maatschappelijke opvang is ook mogelijk wanneer je een opleiding hebt afgerond in de richting van Zorg en welzijn. Welke mbo zorg en welzijn opleiding maakt van jou dé zorgmedewerker van de toekomst?

https://www.kw1c.nl/interessegebieden/zorg-en-welzijn

Cantel, wereldwijd leider in infectiepreventie, is de enige die de volledige beschermingscyclus levert. Een volwaardig, proactief partnerschap dat u helpt om risico's te elimineren, operationele efficiëntie te stroomlijnen en uw succes te optimaliseren. Al meer dan 40 jaar biedt Cantel innovatie en topkwaliteit voor het reinigen van endoscopen. Desinfectie op hoog niveau is een belangrijk deel binnen infectiepreventie. De technologieën van Cantel zijn ontworpen om de veiligheid van patiënten te waarborgen door te voldoen aan de strengste normen voor desinfectie, de efficiëntie van de workflow te optimaliseren en veelzijdigheid te bieden door een breed scala van endoscopen te ondersteunen.

https://www.cantelmedical.eu/nl/

Duurzaamheid zit in de genen van Asito en van onze mensen. Op het gebied van sociale duurzaamheid loopt Asito voorop en deze meerWaarde delen we met onze opdrachtgevers. Graag gaan we samen op pad om uw organisatie nog duurzamer te maken voor mens en milieu.

Asito denkt graag mee in de ontwikkeling van de zorgsector, wij hechten dan ook belang aan interactie tussen verschillende partijen en dragen graag bij aan kennisuitwisseling. 

https://www.asito.nl/

Voor wie

U vraagt zich af of u het maximale uit uw organisatie haalt. De waan van de dag regeert, de focus ligt te weinig op klanten en innovatie. Wij werken met u en uw medewerkers aan de strategie, de structuur en een aanmoedigingscultuur. Dit doen wij met onze unieke iPM methode volgens het principe voor doen, samendoen en zelf doen. Ons team met specialisten helpt u en uw organisatie duurzaam betere resultaten te realiseren. Dankzij klantketens, KPI’s die wél werken en teamontwikkeling behaalt u uw strategische doelstellingen.

https://ipmpartners.com/nl/

Sanofi - een toonaangevend, wereldwijd bedrijf in de gezondheidszorg - ontdekt, ontwikkelt en verspreidt therapeutische oplossingen gericht op de behoeften van patiënten.

Sanofi heeft zes groeiplatformen: de behandeling van diabetes, vaccins, innovatieve producten, zelfzorgproducten, opkomende markten en diergeneesmiddelen. Door de integratie van Genzyme heeft Sanofi haar expertise op het gebied van biotechnologie en zeldzame ziekten versterkt. 

https://www.sanofi.com/

Jouw bedrijf hier?

Word ook aanjager