Over ons

Missie
Health2Business biedt hét platform waar de zorgsector en het bedrijfsleven in de regio Noordoost-Brabant samenkomen, elkaar inspireren en samen werken aan initiatieven die bijdragen aan een gezonder leven voor iedereen, verbetering van de kwaliteit van de zorg en vermindering van de druk op de zorg.
Door zorgorganisaties, zorgprofessionals én vertegenwoordigers van het bedrijfsleven uit te nodigen en bij elkaar te brengen. Door het organiseren van kennisdeling en -uitwisseling. Door het initiëren en faciliteren van nieuwe, verrassende samenwerkingen en door het (financieel) ondersteunen van nieuwe projecten. 


Dit is hard nodig!
De zorgsector staat onder druk, de vraag naar zorg stijgt door vergrijzing en een gemiddeld slechtere gezondheid van de bevolking. Zorginfarcten dreigen op diverse fronten, het aanbod van voldoende en gekwalificeerde zorgverleners lijkt in de toekomst ontoereikend. Toch zullen er met grote spoed oplossingen moeten komen die vraag en aanbod van zorg in de toekomst in evenwicht krijgen. Binnen een voor de gemeenschap betaalbaar systeem. 

Dit legt grote druk op de zorgorganisaties, op de zorgprofessionals en - zonder dat zij dit nog voldoende beseffen - ook op de burgers zelf. Een betere gezondheid zorgt voor een lagere vraag naar zorg, een lagere instroom in de zorgorganisaties en voor een hogere kwaliteit van leven van de burgers zelf (op hogere én op lagere leeftijd). 

Dit gaat niet vanzelf!
Alle in de zorg betrokken partijen zijn op zoek naar mogelijkheden om alles passend te maken, naar nieuwe ideeën, nieuwe technologieën, middelen en ander vormen van organiseren. Zij kunnen dit echter niet alleen. Samenwerking tussen zorgorganisaties lijkt vanzelfsprekend, maar is dat zeker niet. Ook zij zullen elkaar moeten vinden, van elkaar moeten weten waar de problemen liggen en vooral ook hoe er al door anderen wordt gezocht naar oplossingen. Een mooie basis voor verdere samenwerking. En voor het aansluiten van het bedrijfsleven uit uiteenlopende sectoren dat beschikt over andere kennis, ervaringen en creativiteit. Het is zaak om te komen tot nieuwe samenwerkingen, tot nieuwe projecten, tot nieuwe kansen en nieuwe oplossingen. Zowel in de sfeer van technologie als van organisatiekunde, van nieuwe producten en diensten, van betere voeding en meer bewegen, van gezonder leven. 

Samen delen we een richtinggevend doel: een zo goed mogelijk functionerende zorg én een betere gezondheid voor ons allen.

En daarom...
Health2Business initieert, inspireert, motiveert, activeert, organiseert en faciliteert om deze missie te laten slagen. Door een gezamenlijke aanpak en inspanning in een open vorm van innovatie. Waarbij er nieuwe energie ontstaat, nieuwe richtingen ontdekt en verkend worden, er een kwalitatief hoogwaardig evenwicht in het verschiet ligt voor de zorg en de mensen in de regio een betere gezondheid en daarmee een hogere levensverwachting en kwaliteit van leven hebben. 


Organisatie
Stichting Health2Business is in 2008 opgericht op initiatief van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in 's-Hertogenbosch. In eerste instantie met als doel het ziekenhuis te verbinden met het lokale/regionale bedrijfsleven. Inmiddels heeft Health2Business zich ontwikkeld tot een community voor alle partijen in de zorg- en welzijnssector en het bedrijfsleven in de regio Noordoost-Brabant. Om samen te werken aan de oplossingen van vraagstukken in de zorg en gericht op het realiseren van gezonder leven voor de inwoners van deze regio

Health2Business staat als stichting geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17236854.

Het bestuur bestaat uit de volgende (onbezoldigde) vrijwilligers:

Secretariaat:

 • Flexible Project Support
  Voert de dagelijkse communicatie en coördinatie van activiteiten uit.
  Contactgegevens: 
  Adres: Constantijnlaan 15, 5263 BL Vught 
  Tel.nr.: 06-50210092
  E-mail: info@health2business.nl
  Website: www.health2business.nl