Voor wie is Health2Business interessant

Wie zet zich in

Health2Business zet zich in om zorginstellingen, medici, bedrijfsleven, overheid en onderwijs met elkaar in contact en in verbinding te brengen. Mensen samen te laten denken en werken, ideeën uit te wisselen, gebruik te maken van elkaars kennis, te klankborden en zo een omgeving te creëren die vernieuwing versnelt. Vernieuwing die de druk op de zorg kan verminderen, die nieuwe oplossingen aandraagt op het gebied van proces-, product-, concept- en systeeminnovatie en ervoor kan zorgen dat we met z'n allen gezonder gaan leven. Het bestaande verbeteren en het nieuwe ontdekken. Door het samenbrengen van kennis uit geheel verschillende vakgebieden en sectoren, komen tot nieuwe combinaties van samenwerkende organisaties en mensen. Door het denken vanuit geheel verschillende, soms onconventionele invalshoeken leidend tot disruptieve oplossingen met een groot probleemoplossend vermogen. 

Wie kun je hier ontmoeten

Health2Business is de ontmoetingsplaats voor bestuurders, managers en beleidsadviseurs van organisaties in de eerste- en tweedelijnszorg, bedrijfsleven, overheid en onderwijs die betrokken zijn bij of geïnteresseerd in de zorg. Meerdere malen per jaar ontmoeten zij elkaar en wisselen kennis en ervaring uit, delen ideeën over nieuwe programma's en projecten, starten deze samen op vanuit open innovatie. Digitaal vormen zij samen één community. Met als doel de druk op de bestaande zorg te verminderen en gezonder leven te propageren en faciliteren.